meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
start [27.05.2021 18:12] kkundstart [05.08.2022 11:28] (current) Aku Savolainen
Line 1: Line 1:
-{{ :file:tamperehacklab.jpg?600 |}}+**HUOM!** Vanhat tunnukset wikiin eivät toimi, katso uudet kirjautumisohjeet [[wiki|tästä]] 
 +{{ :file:tamperehacklab.jpg?nolink&600 |}}
  
 ---- ----
- 
-Wikin muokkausta varten tarvitset aktivoidun [[ldap-tunnus|LDAP-tunnuksen]]. 
  
   * **[[jasenen_ohje|Jäsenen ohje]]** - **Tärkeimmät tiedot jäsenille, lue!**   * **[[jasenen_ohje|Jäsenen ohje]]** - **Tärkeimmät tiedot jäsenille, lue!**
  
-  * **[[member_s_guide|Member's guide]]** - Most important information for members, read first!+  * **[[member_s_guide|Member's guide]]** -- //**Most important information for members, read first!**// 
 + 
 +  * [[tyotilat:|Työtila]] - Tietoa HackLabin tiloista. -- //Information about hacklab facilities.// 
 + 
 +  * [[pelastussuunnitelma:|Pelastussuunnitelma]] -- //Rescue plan// 
 + 
 +  * [[tyokaluja:|Työkaluja]] - Tietoja työstökoneista ja työkaluista. -- //Information about machines and tools.// 
 + 
 +  * [[projekteja:|Projekteja]] - Projekteja A-Ö, lisää omasi.  -- //Projects, add yours.// 
 + 
 +  * [[palvelut|Palvelut]] - Internetissä toimivat palvelut, pikaviestimet, sosiaalinen media jne. -- //Internet-based services, instant messaging, social media, etc.//
  
   * [[yhdistys|Yhdistys]] - Tampere Hacklab ry:n asioita.   * [[yhdistys|Yhdistys]] - Tampere Hacklab ry:n asioita.
  
-  * [[laskutus|Laskutuskäytännöt]]+  * [[laskutus|Laskutuskäytännöt]] -- //Billing policies.//
  
   * [[hakkerigalleria|Hakkerigalleria]] - Jäsenten kuvia ja nimiä.   * [[hakkerigalleria|Hakkerigalleria]] - Jäsenten kuvia ja nimiä.
  
-  * [[tyotilat:|Työtila]] - Tilaan liittyviä asioita.+  * [[wiki|Wiki]] - Wikin käyttöön liittyvät jutut -- //About the wiki.//
  
-  * [[tyokaluja:|Työkaluja]] - Tietoja työstökoneista ja työkaluista.+  * [[labiverkko|Labiverkko]] - Hacklabin lähiverkossa toimivat palvelut -- //Services running on Hacklab's LAN.//
  
-  * [[projekteja:|Projekteja]] - Projekteja A-Ö, lisää omasi.+  * [[https://tampere.hacklab.fi/pages/info-in-english/calendar-of-events/|Calendar of Events]] -- //Events at Tampere HackLab.//
  
-  * [[palvelut|Palvelut]] Internetissä toimivat palvelut, pikaviestimet, sosiaalinen media jne.+----
  
-  * [[wiki|Wiki]] - Wikin käyttöön liittyvät jutut.+{{ :tyokaluja:hacklab_map_naming_conventions.png?nolink&1024 |Map of Tampere HackLab}}
  
-  * [[labiverkko|Labiverkko]] - Hacklabin lähiverkossa toimivat palvelut.