Pelastussuunnitelma

Tämä on Tampere Hacklabin toimitiloja koskeva pelastussuunnitelma. Käyntiosoite Ahlmanintie 56, 33800 Tampere FINLAND. Koko kiinteistöä koskevan pelastussuunnitelman löydät täältä ja sen liitteet

Yhteystiedot

 • Ylläpitäjä: Tampere Hacklab ry yhteystiedot.
 • Turvallisuuspäälikkö: Juha Louhivaara, puh. 050 322 1731
 • Kiinteistön omistaja: D-kulma Oy, Y-tunnus 1073619-3, puh. 03 212 9990, osoite Keskustori 5 B, 33100 Tampere
 • Isännöitsijä: Helsingin Liikekiinteistöt Oy / Juha Louhivaara, puh. 050 322 1731
 • Huoltoyhtiö: Jareco Oy, Y-tunnus 0710838-0, puh. 040 063 5850, osoite Länkiniitynkatu 14, 33580 Tampere
 • Hätäkeskus: puhelut hätätilanteessa/in case of emergency 112, HÄTÄKESKUSLAITOS, Postiosoite: PL 112, 28131 PORI, Käyntiosoite: Satakunnankatu 3–5, PORI, Vaihde: 0295 480 112

Pohjapiirrustus

Pohjapiirrustukseen on merkitty ensiaputarvikkeet, ensisammutusvälineet, kaasupullot, tulityöpaikat, palavien nesteiden säilytyspaikat sekä hätä- ja varapoistumisreitit.

Kokoontumispaikka

Hätäpoistumis tilanteissa paikalla olevat henkilöt kokoontuvat ulos kiinteistön kokoontumispaikalle. Tämä löytyy hacklabin ulko-ovelta katsoen oikealta Ahlmanintien varresta aidan vierestä.

Turvallisuus

Turvallisen työskentelyn periaatteita tulee aina noudattaa kun labilla tehdään asioita. Tarpeettomia riskejä tulee välttää. Riittävästä riskiarvioinnista on huolehdittava ennen kuin ryhdytään toimeen. Selvitä etukäteen, mihin ensiapu- ja alkusammutusvälineet ovat sijoitettu. Käytä aina kulloiseenkin tehtävään asiaankuuluvia suojavälineitä. Tutustu kiinteistöä koskevaan pelastussuunnitelmaan. Huolehdi että kulku pelastusreiteillä on esteetön. Pidä työskentelytilat siistinä ja siivoa jälkesi työskentelyn jälkeen. Kiinteistön pohjakuvat löytyvät täältä.

Hätätilanteet

Ajantaisaisen toimintaohjeen hätätilanteita varten löydät täältä

Yöpyminen

Labilla yöpyminen on kielletty. Rakennuksessa ei ole palomääräysten mukaisia yöpymiseen soveltuvia tiloja.

Tulityöt

Tulitöitä saa suorittaa ainoastaan näille varatuissa vakituisissa tulityöpaikoissa. Tulityötila sijaitsee metallityötilan yhteydessä, ja kipinöivä ja avotulta vaativa työskentely tulee suorittaa täällä. Myös kuumailmapuhaltimen ja muiden voimakkaiden lämpölähteiden käyttö tulee suorittaa tulityötilassa. Tulitöitä tehdessä on huolehdittava, että kipinöitä ei päädy tilan ulkopuolelle, ja että työ tehdään turvallisesti. Tulitöiden suorittamisen jälkeen tulee suorittaa tulityövartiointia vähintään yhden tunnin ajan. Lisäohjeistusta turvalliseen tulityöskentelyyn löydät täältä

Plasmaleikkurin huone on myös tulityötila, mutta poikkeuksena siellä saa suorittaa ainoastaan plasmaleikkuuseen liittyvää kipinätyötä.

Puutyö-, tekstiili- ja pintakäsittelyhuoneissa on avotulen ja kipinöiden teko ehdottomasti kielletty herkästi syttyvien ja palavien materiaalien vuoksi.

Tulipalot

Tulipalojen varalta labilta löytyy ensisammutuskalustoa erilaisten palojen varalle. Selvitä etukäteen niiden sijainti ja kuinka niitä käytetään ja minkälaisiin kohteisiin.

Tulipalon sattuessa:

 1. hälytä apua 112
 2. varoita muita
 3. aloita ensisammutustyöt.

Käytä ensin CO2-sammutinta, jos mahdollista. Jauhesammuttimesta tulee hirveä sotku (esim. kaikki laitteet pitää avata ja puhdistaa). Keittiön lähellä oleva ikkuna muuttuu hätäuloskäytäväksi rikkomalla se sopivalla välineellä. Ikkunan vieresä ulkoseinällä on tikkaat.

Litiumakkujen lataus ja kiinalaisten akkulatureiden käyttö valvomatta on kielletty.

Vaaralliset aineet ja esineet

Labille on yksiselitteisesti kiellettyä tuoda:

 • Ampumatarvikkeita ja räjähteitä. Aseiden huoltaminen on sallittua, mutta jätä a-tarvikkeet kotiin.
 • Toimintakuntoisia kädessä pidettäviä laittoman tehokkaita lasereita. Nämä tunnistaa helpoiten siitä, että laserin väri on muu kuin punainen. Kiinteästi asennetut tehokkaat laserit ovat ok esimerkiksi laserleikkurissa, kunhan suojauksesta on huolehdittu.
 • Radioaktiivisia tai muuten erityisen myrkyllisiä aineita. Kaikki tunnistamattomat ja merkitsemättömät kemikaalit ovat vaarallisia paremman tiedon puuttuessa.

Jos huomaat näitä labilla, kerro aineen tai esineen omistajalle, hallitukselle, tai soita hätänumeroon tilanteen vakavuuden mukaan.

Back to top