Menu

AutoDRAIN

Paineilmajärjestelmään liitettävä digitaalinen ajastin veden poistoa varten. Arduinopohjainen yksikkö kytkee paineilmasäiliöön liitettyjä magneettiventiileitä auki säädettävin aikajaksoin, jolloin järjestelmään kertynyt vesi pääsee poistumaan viemäriin. Projekti alkoi kuivaimen kohoventiilin hajottua, jolloin alettiin ideoimaan sen korvaamisesta muulla ratkaisulla.

Käsikäyttöinen hana olisi ollut nopea ratkaisu, mutta vaatisi käyttäjältä muistamista, joten päädyttiin automaattiseen järjestelmään. Kuivaimen vedenerottimen pohjaan asennettiin sopivilla kierreadaptereilla magneettiventiili ja Ketturi rakensi AutoDRAIN järjestelmään ohjaamaan magneettiventiiliä.

auto_drain1.jpg

auto_drain2.jpg

AutoDRAINin aivot ovat Funduino Pro Micro, pieni dip-piirin kokoinen arduino-klooni. Firmware on opensourcea, ja arduino sketch löytyy githubistahttps:github.com/TampereHacklab/AutoDrain. Tällähetkellä järjestelmästä löytyy perustoiminnot, ajastin kahdelle eri ventiilille, asetusvalikko ja kytkimet käsikäyttöiselle veden tyhjennykselle. Laite näyttää käynnistyessä mallin ja versionumeron, jonka jälkeen ilmestyy näytölle aika seuraaviin tyhjennyksiin(Drain). Keskimmäistä menu-nappia painamalla pääsee asetusvalikkoon jossa voi säätää kummallekin ventiilille miten usein tyhjennys tapahtuu, ja kuinka kauan ventiili on auki tyhjennyksen aikana. Up ja Down näppäimet lisäävät ja vähentävät näytöllä näkyvää arvoa, ja select napilla pääsee seuraavaan asetukseen. Kotiruudussa Drain 1 ja Drain 2 painikkeet avaavat ventiilit käsikäyttöisesti. auto_drainventtiili1.jpg auto_drainventtiili2.jpg Mikäli laite jumiutuu, tai halutaan muuten palauttaa laite alkutilaan, voidaan arduinon EEPROM tyhjentää pitämällä menu näppäintä pohjassa virtojen kytkennän aikana. Tällöin näytölle ilmestyy teksti “Clearing Settings” ja progress bar. ===== Parannusehdotuksia ===== * Oikea piirilevy nopean täpläkupariprototyyppilevyn sijasta * Laserleikattu kotelo joka istuu kunnolla ja johon mahtuu paremmin osat * Liittimet johdoille piirilevyn ruuviliitinten sijasta * Koodin hionta ja tarkistus, tällä hetkellä koodissa voi olla bugeja * Painesensori/vesisensori jotta tyhjennys ei tapahdu kaiken aikaa vaan vain tarvittaessa