meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
start [12.10.2021 16:12] sandplumstart [05.08.2022 11:28] (current) Aku Savolainen
Line 1: Line 1:
-{{ :file:tamperehacklab.jpg?600 |}}+**HUOM!** Vanhat tunnukset wikiin eivät toimi, katso uudet kirjautumisohjeet [[wiki|tästä]] 
 +{{ :file:tamperehacklab.jpg?nolink&600 |}}
  
 ---- ----
Line 5: Line 6:
   * **[[jasenen_ohje|Jäsenen ohje]]** - **Tärkeimmät tiedot jäsenille, lue!**   * **[[jasenen_ohje|Jäsenen ohje]]** - **Tärkeimmät tiedot jäsenille, lue!**
  
-  * **[[member_s_guide|Member's guide]]** - Most important information for members, read first!+  * **[[member_s_guide|Member's guide]]** -- //**Most important information for members, read first!**//
  
   * [[tyotilat:|Työtila]] - Tietoa HackLabin tiloista. -- //Information about hacklab facilities.//   * [[tyotilat:|Työtila]] - Tietoa HackLabin tiloista. -- //Information about hacklab facilities.//
 +
 +  * [[pelastussuunnitelma:|Pelastussuunnitelma]] -- //Rescue plan//
  
   * [[tyokaluja:|Työkaluja]] - Tietoja työstökoneista ja työkaluista. -- //Information about machines and tools.//   * [[tyokaluja:|Työkaluja]] - Tietoja työstökoneista ja työkaluista. -- //Information about machines and tools.//
Line 17: Line 20:
   * [[yhdistys|Yhdistys]] - Tampere Hacklab ry:n asioita.   * [[yhdistys|Yhdistys]] - Tampere Hacklab ry:n asioita.
  
-  * [[laskutus|Laskutuskäytännöt]]+  * [[laskutus|Laskutuskäytännöt]] -- //Billing policies.//
  
   * [[hakkerigalleria|Hakkerigalleria]] - Jäsenten kuvia ja nimiä.   * [[hakkerigalleria|Hakkerigalleria]] - Jäsenten kuvia ja nimiä.
  
-  * [[wiki|Wiki]] - Wikin käyttöön liittyvät jutut.+  * [[wiki|Wiki]] - Wikin käyttöön liittyvät jutut.  -- //About the wiki.//
  
-  * [[labiverkko|Labiverkko]] - Hacklabin lähiverkossa toimivat palvelut.+  * [[labiverkko|Labiverkko]] - Hacklabin lähiverkossa toimivat palvelut.  -- //Services running on Hacklab's LAN.// 
 + 
 +  * [[https://tampere.hacklab.fi/pages/info-in-english/calendar-of-events/|Calendar of Events]] -- //Events at Tampere HackLab.//
  
 ---- ----
-Wikin muokkausta varten tarvitset aktivoidun [[ldap-tunnus|LDAP-tunnuksen]].+ 
 +{{ :tyokaluja:hacklab_map_naming_conventions.png?nolink&1024 |Map of Tampere HackLab}}