Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
start [30.10.2021 19:19] – added link to calendar sandplumstart [02.08.2023 09:45] (current) Karli Kund
Line 1: Line 1:
-{{ :file:tamperehacklab.jpg?600 |}}+**HUOM!** Vanhat tunnukset wikiin eivät toimi, katso uudet kirjautumisohjeet [[wiki|tästä]] 
 +{{ :file:tamperehacklab.jpg?nolink&600 |}}
  
 ---- ----
Line 8: Line 9:
  
   * [[tyotilat:|Työtila]] - Tietoa HackLabin tiloista. -- //Information about hacklab facilities.//   * [[tyotilat:|Työtila]] - Tietoa HackLabin tiloista. -- //Information about hacklab facilities.//
 +
 +  * [[pelastussuunnitelma:|Pelastussuunnitelma]] -- //Rescue plan//
  
   * [[tyokaluja:|Työkaluja]] - Tietoja työstökoneista ja työkaluista. -- //Information about machines and tools.//   * [[tyokaluja:|Työkaluja]] - Tietoja työstökoneista ja työkaluista. -- //Information about machines and tools.//
Line 28: Line 31:
  
 ---- ----
-Wikin muokkausta varten tarvitset aktivoidun [[ldap-tunnus|LDAP-tunnuksen]]. -- //To edit the wiki, you need an activated LDAP account.// 
----- 
-{{ :tyokaluja:hacklab_map.png?600 |Map of Tampere HackLab}} 
  
 +{{ :hacklab-map-2.png?nolink&1024 |Map of Tampere HackLab}}
  
Back to top