Menu

This is an old revision of the document!  • Member's guideMost important information for members, read first!
  • Työtila - Tietoa HackLabin tiloista. – Information about hacklab facilities.
  • Työkaluja - Tietoja työstökoneista ja työkaluista. – Information about machines and tools.
  • Projekteja - Projekteja A-Ö, lisää omasi. – Projects, add yours.
  • Palvelut - Internetissä toimivat palvelut, pikaviestimet, sosiaalinen media jne. – Internet-based services, instant messaging, social media, etc.
  • Yhdistys - Tampere Hacklab ry:n asioita.
  • Wiki - Wikin käyttöön liittyvät jutut. – About the wiki.
  • Labiverkko - Hacklabin lähiverkossa toimivat palvelut. – Services running on Hacklab's LAN.

Wikin muokkausta varten tarvitset aktivoidun LDAP-tunnuksen. – To edit the wiki, you need an activated LDAP account.


Map of Tampere HackLab

Back to top